Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lấy kho báu ẩn trong các kim tự tháp nhảy trên nền tảng và tránh xiên quay hoặc bẫy bạn sẽ gặp phải.