Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn chế độ câu chuyện hay tồn tại để chiến đấu với zombie của bạn chống lại tất cả các loại kẻ thù bạn đi tìm.