Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sống sót trong một thành phố đầy zombie bắn vào họ và tìm kiếm các đối tượng giúp bạn thoát đến một nơi an toàn hơn.