Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ultraman quản lý để tiêu diệt các robot mà muốn hủy diệt thế giới, sử dụng laser của bạn bắn để đạt được nó.