Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy vú em và thấy rằng các bé luôn vui vẻ. Tìm kiếm phòng những gì bạn cần, nếu bạn đang đói nhìn trong nhà bếp để chỉ ra trong "Help", nếu đó là dơ bẩn trong phòng tắm và trong phòng khách để giải trí.