Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

UFO Kéo đối với các tia laser của bạn đạt được tất cả các gương và có thể di chuyển đến cấp độ tiếp theo.