Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Chọn nếu bạn muốn hôn Bella Edward hay Jacob, bạn nên đánh lạc hướng một trong hai, do đó bạn có thể hôn kia và dừng lại trước khi bạn biết điều đó.