Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn những người lính của kẻ thù trước khi họ giết bạn. Thay đổi vũ khí như sự cần thiết đi.