Quảng cáo
9.7
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

trò chơi vui nhộn, nơi bạn có thể đánh xe khác nhau và những cảnh khác nhau để gây thiệt hại càng tốt để hình nộm thử nghiệm.