Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tải lên xe tải của bạn, bạn phải bắn zombie đuổi bạn. Bạn có thể xử lý lên đến ba nhân vật khác nhau để tiêu diệt chúng.