Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý kinh doanh bán kem trong thành phố tạo ra công thức kết hợp hương vị và phong phú bán kem của bạn ở các vị trí khác nhau trên bãi biển, đại học hoặc trong một trung tâm mua.