Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bắn kẻ thù của bạn trước khi họ giết bạn. Bắn vào đầu để chi tiêu ít đạn dược.