Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các phong trào của các robot để thu thập pin cần và tìm ra tất cả các lái xe cần thiết hoặc bay với cơ chế hoạt động của tổ.