Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân khỏi bị tấn công bởi các thây ma di chuyển xung quanh thị trấn tìm kiếm vũ khí mới và hiệu quả hơn để giết chúng và không lây nhiễm.