Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thực hành trước khi bạn bắt đầu chơi ảnh đẹp nhất của bạn khi bạn đã sẵn sàng và phải đối mặt với những người lính sẽ gặp phải.