Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tạo chuỗi Tornado qua thành phố để tiêu diệt tất cả các ngôi nhà và các đối tượng bạn có thể và kiếm được nhiều điểm.