Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn đã đánh cắp táo từ một ông già người đang theo đuổi bạn trên tất cả các thị trấn, ngăn ngừa bắt bạn chạy và né tránh các chướng ngại vật mà bạn gặp phải.