Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

xe tăng chiến đấu từng chụp độ và di chuyển để né tránh các mũi chích ngừa, cũng sử dụng các rào cản để bảo vệ bạn.