Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mất rất nhiều kẻ thù trong các kịch bản khác nhau và với nhiều chế độ chơi, nhưng với cùng một mục đích, để tồn tại.