Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tạo nhân vật của bạn với các tính năng mà bạn thích và phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù với vũ khí mạnh mẽ.