Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ thành phố khỏi bị tấn công bởi tháp quốc phòng tòa nhà kẻ thù và bẫy trên đường đi.