Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thật khủng long không bị tuyệt chủng, sống trong các cống và bây giờ tìm cách trả thù. Giúp họ sống sót chống động vật đột biến và nguy hiểm khác.