Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

trò chơi rất tốt trong phòng thủ tháp, nơi bạn phải bảo vệ lâu đài khỏi bị tấn công bởi những con kỳ lạ.