Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một nhà khoa học đã tạo ra một sinh vật trong phòng thí nghiệm để xem cách xử lý nó sử dụng các loại vũ khí và tồn tại của sinh vật đó tấn.