Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt tháp quốc phòng chiến lược để tiêu diệt quân thù trước khi họ đến sân bay vũ trụ.