Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hàng trăm zombies đói đã đạt đến biên giới, sử dụng tất cả các loại vũ khí mà bạn tìm thấy để giết chúng trước khi họ giết bạn.