Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Những con gấu bông đã trở nên bạo lực và phải ngăn chặn họ sử dụng vũ khí và đạn dược bạn đi nhận quà tặng.