Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe tăng trên chiến trường bắn vào binh lính của kẻ thù và tránh né đạn của họ để tồn tại.