Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Một cô gái thành phố đã đi đến một thị trấn yên tĩnh và một trong những cư dân của nó đã rơi vào tình yêu với cô ấy. Giúp họ trong câu chuyện tình yêu của họ nhận được tất cả nhẫn cưới của bạn.