Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ loại bỏ những người lính đối phương mà cho bạn biết. Trong nhiệm vụ đầu tiên, bạn có thể thực hành mục tiêu của bạn bắn vào mục tiêu với các loại vũ khí khác nhau mà bạn có.