Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt lựu đạn, thuốc nổ hay bom ở bên phải để xóa nổ tại tất cả các robot mỗi vị trí màn hình.