Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chạy một máy bay trực thăng, một chiếc xe và hai xe tăng để tiêu diệt các căn cứ quân sự của đối phương. Đừng quên để tiếp nhiên liệu xe của bạn để có xăng khi cần thiết.