Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đi trong các kịch bản khác nhau rất nhiều kẻ thù. Sử dụng cú đấm của bạn và khả năng đặc biệt để hoàn thành chúng.