Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chứng minh bạn là người mẹ tốt nhất bằng cách cạnh tranh với hàng xóm của bạn ngay trước khi sự chăm sóc cần thiết của bé. Nếu nghi ngờ đưa chuột trên Gợi ý để giúp đỡ với các bước.