Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu mới với phong cách Mario luôn với đồ họa rất tốt. Thực hiện theo các hướng dẫn abriréndolos 'Z' tập đoàn quan trọng để biết làm thế nào để chơi và điều khiển bạn nên sử dụng.