Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phục vụ cho khách hàng salon của bạn corrtando tóc, làm cho tóc họ muốn hoặc thay đổi màu sắc của họ. Làm điều đó một cách nhanh chóng hoặc tức giận.