Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Retro trò chơi thẩm mỹ, trong đó bạn có để bắn những kẻ thù xuất hiện trước khi họ giết bạn. Hãy thử để nhằm mục đích cho người đứng đầu để giết chúng với một shot.