Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các hướng dẫn của chung để quản lý các xe tăng của bạn và tiêu diệt mục tiêu đó sẽ cho biết bạn.