Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ấn tượng trò chơi chiến đấu, trong đó bạn có thể lựa chọn giữa hai ninja để đối mặt với tất cả các loại kẻ thù và nguy hiểm.