Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Kiểm soát một tàu ngầm trong chiến tranh mà bạn bắn các tàu nổi và tàu ngầm của đối phương.