Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thiết kế quần áo đẹp cho thai, lựa chọn mô hình, vải và may nó để xem nó trông như thế. Hoàn thành bộ trang phục với các phụ kiện.