Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thiết kế một trang phục đẹp cho The Snow Queen, đầu tiên bạn chọn cách nào để sau đó cắt vải, may và cuối cùng hoàn thành giao diện với các phụ kiện mà bạn thích.