Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một nhà thiết kế thời trang và bạn đã ủy nhiệm việc thiết kế một trang phục cổ vũ. Chọn hình dạng, màu sắc và hoa văn để cắt miếng và khâu chúng. Đối với kết quả cuối cùng lựa chọn những phụ kiện đẹp nhất.