Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Vui vẻ và gây nghiện trò chơi chiến đấu nơi mà bạn phải đối mặt với đồng nghiệp của bạn để kiếm được mức lương của bạn.