Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

phần thứ ba của trò chơi này tuyệt vời của đường chiến đấu, trong đó bạn sẽ chiến đấu một mình chống lại nhiều kẻ thù hoặc với một đối tác.