Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

kịch bản mới và máy bay chiến đấu trong phần thứ hai của trò chơi thú vị này của đường chiến đấu.