Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chỉ với rau biến đổi gen sử dụng chim vũ khí ném bạn hoặc bạn có thể mua với những điểm bạn có được nhảy trên bí ngô.