Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Rau đã phạm tội và phải ngăn chặn họ mua vũ khí mới và đạn với số tiền bạn kiếm được.