Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sắp xếp các mảnh để tạo ra một quốc phòng tháp bạn phải ngăn chặn phá hủy các robot đối phương. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình đầu tiên để tìm hiểu để chơi.