Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giải cứu tất cả các robot làm nô lệ chiến đấu với kẻ thù bằng cách sử dụng vũ khí bạn đi nhận.